พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียน อย่างเป็นทางการ ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2531

เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 31 ส.ค. 2531
 
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
ทรงพระเมตตาเสด็จเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทองฤทัย ในวาระครบรอบ 10 ปี ของโรงเรียน ณ วันพุธที่ 12 มีนาคม พุทธศักราช 2540

ในวาระครบรอบ 10 ปี วันพุธที่ 12 มี.ค. 2540


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียน และทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวาระครบ ๒๐ ปีของโรงเรียนอนุบาลทองฤทัย
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย

โรงเรียนเปิดทำการสอนมาครบรอบ 6 ปี พร้อมได้จัดฉลองโล่โรงเรียนอนุบาลเอกชนดี
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา องคมนตรีมาเป็นประธาน

 

 

 
 
 
 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2533
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทองฤทัย ได้รับพระรามชทานแผ่นทองผดุงเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2535
โรงเรียนอนุบาลเอกชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากหลายสถาบัน ได่แก่

พ.ศ. 2531
โรงเรียนอนุบาลดีเด่น จากสถาบันหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

พ.ศ. 2533
ครูดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2534
โล่การจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ดีเด่น
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2541
ครูดีเด่น โรงเรียนเอกชน จากคุรุสภา กรุงเทพมหนคร

พ.ศ. 2548
ประกาศเกีรยติคุณสถานศึกษาน่ามอง
โครงการหน้าบ้านน่ามอง จากกรุงเทพมหานคร

 

 

© 2009 Tongruethai Kindergarten. All Rights Reserved